UV Sistemi

 • UV tehnologija je bolja alternativa hlora
 • Metod dezinfekcije sa ultraljubičastim svetlom je adaptiran iz prirodnog delovanja sunca 
 • Ultraljubičasto svetlo je energija - bogato svetlo talasne dužine 200 - 400 nanometara ( nm )
 • UV svetlost je višenamenska i može se koristiti za dezinfekciju vode, uništavanje štetnih mikroorganizama u drugim tečnostima, na površinama i u vazduhu 
 • UV dezinfekcija je čist fizički proces
 • Ultraljubičasto svetlo je pogodan i za oksidaciju

Proizvodi

Duron

 • Jedinstvena 45 ° vertikalno postavljena UV lampa
 • Jednostavan i pouzdan rad na održavanju
 • Dokazana potpuna dezinfekcija 
 • Minimalan broj lampi
 • Lako se održava i servisira

LBX Serija

 • Kompaktan dizajn reaktora u U ili Z obliku
 • Jednostavna integracija u postojeće cevovode
 • Potpuno automatski sistem za čišćenje (opciono) 
 • Potvrđena prema NVRI / USEPA

TAK 55

 • -Visok stepen dezinfekcije sa niskom potrošnjom
 • Performanse potvrđene od strane nezavisnih trećih lica
 • Stalno praćenje sa veoma selektivnim, kalibrisanim UV senzorom
 • Lako rukovanje i održavanje