UV Sistemi

 • UV svetlo može efikasno smanjiti mikrobiološki rast u vodi
 • UV zračenje talasne dužine od 254 nanometara ubija bakterije, viruse, alge i gljivice, uništavajući DNK mikroorganizama
 •  Dezinfekcija UV svetlima je primenjiva na skoro svim tipovima vode
 • UV- sistemi su razvijeni i proizvedeni u cilju visoke efikasnosti , veliku pouzdanost rada
 • Jednostavna instalacija, dug život, i minimalno održavanje
 •  Preko 250.000 instaliranih VEDECO sistema za UV dezinfekciju vode.

Proizvodi

A Serija

 • UV dezinfekcioni sistemi,uništava bakterije, viruse, parazite
 • Ekološka kompatibilnost, bez upotrebe hemikalija 

BX Serija

 • Kompaktan i fleksibilan UV sistem  za pitku vodu  
 •  Potvrda USEPA
 • Protok do 14 MGD

K Serija

 • UV dezinfekcioni sistem velikog protoka pijaće vode
 • Potvrđen od strane USEPA
 • Protok do 40 MGD

SA Serija

Untitled-1.jpg
 • UV zamenjuje hlor kao
  dezinfekciju  
 • UV garantuje da su mikrobiološki zahtevi vode za piće ispunjeni
 • Minimalno održavanje

Quadron

 • UV sistem Srednjeg pritiska za dezinfekciju vode za piće
 • Verifikacija ACC . SAD EPA UVDGM
 • Protok do 26 MGD po jedinici

E-ME Serija

Untitled-1.jpg
 • Pouzdana UV dezinfekcija
 • Bez neželjenih efekata
 • Za proizvodnju ultračiste vode ili vode destilata

Spektron

Spektron.jpg
 • Ekološka dezinfekcija pijaće vode bez rizika
 • Minimalna potrošnja energije
 • Optimizovana hidraulika, najnovija tehnologija senzora, laka instalacija

TE-TA

Untitled-1.jpg
 • Filteri za industrijsku vodu
 • Pouzdana dezinfekcija
 • Lampa dugog veka
 • Za aplikacije iznad i pod vodom

Aquada

aquada.jpg
 • Razne mogućnosti primene u domaćinstvu i industriji
 • Sigurna dezinfekcija sa niskim troškovima
 • Jednostavno održavanje i čišćenje