Hotel Sloboda

Tek renoviran hotel u centru Šapca. S obzirom da je renoviran hotel, sve instalacije i bojleri su novi tako da nije postojao problem, postavljen uređaj koji će sprečiti sve probleme sa kamencom. Vulcan S100 na glavni dovod vode, zaštićen kompletan cevovod, kao i centralni bojleri topple vode, tuševi  i kupatila.