JKP Vodovod Kragujevac - novi ozon generator

Na postojenju za prečišćavanje pijaće vode ''Gruža'' u 2008 godini je pušten u rad jedan ozon generator WEDECO SMOevo 610. S' obzirom da je princip rada generatora takav da je potreban i drugi ozon generator za potpun rad, u kome je jedan operativan a drugi je na ''stand by'' režimu i uključuje se po potrebi sistema, u novembru 2016 isporučen je i drugi ozon generator WEDECO SMOevo 610.